ชุมชน 5.0:

  • ผู้สูงอายุ
  • อาหาร

ประเด็นสุขภาวะ:

  • เด็ก / เยาวชน
  • ผู้สูงอายุ
  • กลุ่มเปราะบาง
  • สิ่งแวดล้อม
  • อาหาร
  • ยาสูบ
  • แอลกอฮอล์

“โรงเรียนผู้สูงอายุ” สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้ชุมชน

“โรงเรียนผู้สูงอายุ” สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้ชุมชน . ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน...

“จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ทำงานที่รัก ในสไตล์ของผู้สูงอายุชุมชนสนม

“จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ทำงานที่รัก ในสไตล์ของผู้สูงอายุชุมชนสนม ....

[14 เมษายน] สุขภาพที่ดีของชุมชน เริ่มต้นจาก “ครอบครัว”

[14 เมษายน] สุขภาพที่ดีของชุมชน เริ่มต้นจาก “ครอบครัว” . ถัดจากวัน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”...

[14 เมษายน] สุขภาพที่ดีของชุมชน เริ่มต้นจาก “ครอบครัว”

[14 เมษายน] สุขภาพที่ดีของชุมชน เริ่มต้นจาก “ครอบครัว” . ถัดจากวัน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”...