ชุมชน 5.0:

  • ผู้สูงอายุ
  • อาหาร
  • ลดเมาเพิ่มสุข

ประเด็นสุขภาวะ:

  • เด็ก / เยาวชน
  • ผู้สูงอายุ
  • กลุ่มเปราะบาง
  • สิ่งแวดล้อม
  • อาหาร
  • ยาสูบ
  • แอลกอฮอล์

“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” นวัตกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” นวัตกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย . ว่ากันว่า ช่วงเวลาทองในการบ่มเพาะ...

โรงเรียนผู้สูงอายุ 5 ดาว’ ต้นแบบการพัฒนาที่เข้าใจสังคมสูงวัย

โรงเรียนผู้สูงอายุ 5 ดาว’ ต้นแบบการพัฒนาที่เข้าใจสังคมสูงวัย . ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ...

“จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ทำงานที่รัก ในสไตล์ของผู้สูงอายุชุมชนสนม

“จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ทำงานที่รัก ในสไตล์ของผู้สูงอายุชุมชนสนม ....

สร้างความเท่าเทียมในชุมชน ตามแนวคิด ‘สังคมเอื้ออาทร’ จากมหาวิชชาลัยปริก

สร้างความเท่าเทียมในชุมชน ตามแนวคิด ‘สังคมเอื้ออาทร’ จากมหาวิชชาลัยปริก . เทศบาลตำบลปริก...

ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบผ่านมาตรการ ‘4 สร้าง 1 พัฒนา’ ในกิจกรรม “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า”

ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบผ่านมาตรการ ‘4 สร้าง 1 พัฒนา’ ในกิจกรรม “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” ....