ชุมชน 5.0:

  • ผู้สูงอายุ
  • อาหาร

ประเด็นสุขภาวะ:

  • เด็ก / เยาวชน
  • ผู้สูงอายุ
  • กลุ่มเปราะบาง
  • สิ่งแวดล้อม
  • อาหาร
  • ยาสูบ
  • แอลกอฮอล์

“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” นวัตกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” นวัตกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย . ว่ากันว่า ช่วงเวลาทองในการบ่มเพาะ...

“โรงเรียนผู้สูงอายุ” สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้ชุมชน

“โรงเรียนผู้สูงอายุ” สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้ชุมชน . ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน...

“จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ทำงานที่รัก ในสไตล์ของผู้สูงอายุชุมชนสนม

“จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ทำงานที่รัก ในสไตล์ของผู้สูงอายุชุมชนสนม ....

‘Zero Waste’ ขยะเป็นศูนย์ที่ ‘บ้านโนนกล้วยหอม’ ชุมชนปลอดขยะ ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

‘Zero Waste’ ขยะเป็นศูนย์ที่ ‘บ้านโนนกล้วยหอม’ ชุมชนปลอดขยะ ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น . บ้านโนนกล้วยหอม...

ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบผ่านมาตรการ ‘4 สร้าง 1 พัฒนา’ ในกิจกรรม “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า”

ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบผ่านมาตรการ ‘4 สร้าง 1 พัฒนา’ ในกิจกรรม “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” ....