มาตระหนักถึงความสำคัญของสายน้ำ ในวันที่ 22 มีนาคม “วันอนุรักษ์น้ำโลก”
.
ถึงแม้ว่าโลกของเราจะประกอบด้วย ‘น้ำ’ กว่า 70% ของโลก แต่ ‘น้ำจืด’ ที่เราใช้ดื่มและอุปโภคอยู่เป็นประจำนั้นมีเพียงแค่ 3% และกำลังลดน้อยลงเรื่อย ๆ ในทุกขณะที่เราหายใจ
.
‘น้ำ’ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์ ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยา แรนดัล เค. แพคเกอร์ จากมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน กล่าวว่า มนุษย์เราสามารถมีชีวิตอยู่โดยขาดน้ำได้ราว ๆ 1 อาทิตย์เท่านั้น นอกจากจะใช้ในการบริโภคแล้ว น้ำยังถูกใช้ในการอุปโภค ในการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ อีกมาก แต่ปริมาณน้ำจืดที่เหลืออยู่กลับสวนทางกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
.
เมื่อทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประเทศไทยก็ไม่ต่างกัน … ประเทศไทยเราได้เผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับน้ำมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง ปริมาณน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอ แหล่งน้ำเสื่อมโทรมปนเปื้อนสารพิษ หรืออุทกภัย ก็มีแนวโน้มที่จะรุ่นแรงขึ้นเรื่อย ๆ …นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม เราจึงต้อง “อนุรักษ์น้ำ”
.
บางคนอาจคิดว่า “การอนุรักษ์น้ำ” นั้นเป็นเรื่องของสังคม เป็นกิจของชุมชน แต่ความจริงแล้ว “การอนุรักษ์น้ำ” คือ เรื่องของตัวเราเองต่างหาก
.
เพราะการอนุรักษ์น้ำสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา อาจจะเป็นการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน อย่างการเอาน้ำซักผ้ามาถูบ้าน หรือการปิดน้ำตอนแปรงฟัน รวมไปถึงการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดและมีคุณภาพ อย่างการเก็บขยะในแม่น้ำ การบริหารทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด และการรักษาสมดุลระบบนิเวศของน้ำให้คงอยู่ต่อไป
.
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะขาดแคลนน้ำที่ดำเนินอยู่ทั่วโลกรุนแรงขึ้น และเพื่อไม่ให้วิกฤตน้ำที่เป็นอยู่ สร้างความเสียหายกับสุขภาพ เศรษฐกิจ และการดำรงวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
.
ที่มา :
http://www.wwf.or.th/…/wetlands_and_production_…/freshwater/
https://voicetv.co.th/read/H1FQBQUFM
.
#วันอนุรักษ์น้ำโลก
#อัตถจริยา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส