เลือกหน้า

หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ ๑๐ ประเด็นปัญหาสุขภาวะชุมชนภาคเหนือ ใน ‘๑๓ กลุ่มประชากร’

สถานการณ์ ๑๐ ประเด็นปัญหาสุขภาวะชุมชนภาคเหนือ ใน ‘๑๓ กลุ่มประชากร’ ภาพรวมสถานการณ์ ๑๐...

อ่านเพิ่มเติม

จับ 7 ประเด็นสุขภาวะ ขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนให้เป็นจริง!

จับ 7 ประเด็นสุขภาวะ ขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนให้เป็นจริง!...

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนท่าม่วง โชว์ศักยภาพจัดการน้ำแบบครบวงจร รู้ทัน ป้องกันภัยแล้ง!

ชุมชนท่าม่วง โชว์ศักยภาพจัดการน้ำแบบครบวงจร รู้ทัน ป้องกันภัยแล้ง! . ในปีที่ผ่านมา...

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้นแบบชุมชนอุดมสุขภาวะ

มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้นแบบชุมชนอุดมสุขภาวะ . “ชุมชนปริก...

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนท้องถิ่นรวมใจ ร่วมบรรเทาอุทกภัยภาคอีสาน

ชุมชนท้องถิ่นรวมใจ ร่วมบรรเทาอุทกภัยภาคอีสาน . ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ...

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ....

อ่านเพิ่มเติม

สายใยเครือข่ายพี่น้องท้องถิ่น ร่วมสู้อุทกภัยในภาคอีสาน

สายใยเครือข่ายพี่น้องท้องถิ่น ร่วมสู้อุทกภัยในภาคอีสาน . จากเหตุการณ์น้ำท่วมช่วงที่ผ่านมา...

อ่านเพิ่มเติม

‘ป่าชุมชนคนเมืองคำ’ โครงการรักษ์ป่าจากคนสามวัยในท้องถิ่น

‘ป่าชุมชนคนเมืองคำ’ โครงการรักษ์ป่าจากคนสามวัยในท้องถิ่น . ชาวบ้านกับผืนป่า...

อ่านเพิ่มเติม

‘ตำบลวอแก้ว จ.ลำปาง’ จากชุมชนเปื้อนพิษสู่ตำบลอินทรีย์ จบทุกสารเคมีในแปลงพืช!

‘ตำบลวอแก้ว จ.ลำปาง’ จากชุมชนเปื้อนพิษสู่ตำบลอินทรีย์ จบทุกสารเคมีในแปลงพืช! ....

อ่านเพิ่มเติม

สร้างความเท่าเทียมในชุมชน ตามแนวคิด ‘สังคมเอื้ออาทร’ จากมหาวิชชาลัยปริก

สร้างความเท่าเทียมในชุมชน ตามแนวคิด ‘สังคมเอื้ออาทร’ จากมหาวิชชาลัยปริก . เทศบาลตำบลปริก...

อ่านเพิ่มเติม

เติมเต็มชุมชนด้วยความใส่ใจ ต้นแบบ ‘สังคมสวัสดิการ’ จากมหาวิชชาลัยปริก

เติมเต็มชุมชนด้วยความใส่ใจ ต้นแบบ ‘สังคมสวัสดิการ’ จากมหาวิชชาลัยปริก . ชุมชนปริกตก มีประชากรอยู่...

อ่านเพิ่มเติม

สร้างงาน สร้างรายได้ให้ ‘สังคมไม่เดือดร้อน’ ด้วยแนวคิดจากมหาวิชชาลัยปริก

สร้างงาน สร้างรายได้ให้ ‘สังคมไม่เดือดร้อน’ ด้วยแนวคิดจากมหาวิชชาลัยปริก . ชุมชนตลาดใต้...

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด