‘ทต.สูงเม่น’ เน้นสอดส่องชุมชนอย่างใกล้ชิด ดึงอสม. ช่วยดูแล

‘ทต.สูงเม่น’ เน้นสอดส่องชุมชนอย่างใกล้ชิด ดึงอสม. ช่วยดูแล พื้นที่ตำบลสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่...

อ่านเพิ่มเติม