เวทีจัดการความรู้ สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “๑ ตำบล ๑๐๐ คนงดเหล้า”
.
ณ ห้อง Portal ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562
.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อน “ลดเมา เพิ่มสุข” ในพื้นที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
.
โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประจำปี 2562, TED Talk เรื่องเล่า (เหล้า) จากบทเรียน “ลดเมาเพิ่มสุข : ชุมชนทำได้” และทิศทางการขับเคลื่อน ลดเมา เพิ่มสุข : ๑ ตำบล ๑๐๐ คนงดเหล้า
.
ดาวน์โหลดคู่มือ ๑ ตำบล ๑๐๐ คนงดเหล้า ได้ที่ : https://qrgo.page.link/k6um
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส