10 ม.ค. PM2.5 พุ่งสูง! ค่าฝุ่นภาคกลางยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 18 ตำบล

จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทย โดยสำนักงานกองทุนสนับ
สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ประจำวันที่ 10 มกราคม 2563 พบว่า ปริมาณฝุ่นละออ
งมีความเข้มข้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ 10 ตำบลจากภาคกลาง ดังนี้

จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบค่าฝุ่น 142.07

จังหวัดนครปฐม
ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม พบค่าฝุ่น 103.53
ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน พบค่าฝุ่น 98.10
ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม พบค่าฝุ่น 97.63
ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน พบค่าฝุ่น 93.41
ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี พบค่าฝุ่น 91.49

จังหวัดนนทบุรี
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี พบค่าฝุ่น 100.40
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด พบค่าฝุ่น 90.91

จังหวัดสมุทรสาคร
ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 99.49
ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร พบค่าฝุ่น 98.33
ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 94.85
ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 94.67
ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 94.62
ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 94.06
ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 93.11
ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 92.21
ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร พบค่าฝุ่น 90.41

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แขวงบางไผ่ เขตบางแค พบค่าฝุ่น 90.64

โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ขอให้ประชา
ชนเฝ้าระวัง และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรืออยู่
ในที่โล่งแจ้ง และสำหรับภาคเหนือ พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงสุด คือ ตำบลนาแก อำเภอ
งาว จังหวัดลำปาง โดยมีค่าฝุ่นละอองสูงสุด 70.88 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับที่เริ่มมี
ผลกระทบกับสุขภาพ ประชาชนควรระมัดระวังและดูแลตนเอง

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419

สามารถติดตามสถานการณ์ pm 2.5 ได้ทุกวันอังคาร ผ่านเพจสุขภาวะชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส