กทม. ฝุ่นสูงควบปริมณฑล! PM2.5 ภาคกลางยังคงสูง ในช่วง 5 – 11 ม.ค. ที่ผ่านมา

จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 5 – 11
มกราคม ที่ผ่านมา

พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองยังคงเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดจากภาคกลาง และนี่ก็คือรายชื่อ 21
ตำบลในประเทศไทย ที่มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐาน ในช่วงวันที่ 5 – 11 มกราคม ที่ผ่านมา

จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบค่าฝุ่น 142.07
ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบค่าฝุ่น 94.45
ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบค่าฝุ่น 94.45

จังหวัดนครปฐม
ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม พบค่าฝุ่น 103.53
ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน พบค่าฝุ่น 98.10
ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม พบค่าฝุ่น 97.63
ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน พบค่าฝุ่น 93.41
ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี พบค่าฝุ่น 91.49

จังหวัดนนทบุรี
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี พบค่าฝุ่น 100.40
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด พบค่าฝุ่น 90.91

จังหวัดสมุทรสาคร
ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 99.49
ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร พบค่าฝุ่น 98.33
ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 94.85
ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 94.67
ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 94.62
ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 94.06
ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 93.11
ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว พบค่าฝุ่น 92.21
ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร พบค่าฝุ่น 90.41
ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน พบค่าฝุ่น 91.87

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แขวงบางไผ่ เขตบางแค พบค่าฝุ่น 90.64

โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว อยู่ในระดับที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง และ
สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง และ และสำหรับภาคเหนือ
พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงสุด คือ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีค่าฝุ่นละอองสูงสุด 74.93
มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพ ประชาชนควรระมัดระวังและดูแลตนเอง

เมื่อเทียบกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน นี่ก็คือ 5 พื้นที่ที่มีค่า PM2.5 เพิ่มขึ้นสูงที่สุด ขอให้
ชาวชุมชนโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ

1. ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 58.44 คิดเป็น 198.4%
2. ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 57.51 คิดเป็น 195.2%
3. ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 55.33 คิดเป็น 191.6%
4. ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 54.33 คิดเป็น 186.4%
5. ตำบลท่าน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 51.84 คิดเป็น 182.7%

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419

สามารถติดตามสถานการณ์ pm 2.5 ได้ทุกวันอังคาร ผ่านเพจสุขภาวะชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส