ฝุ่นหนักทั่วไทย! PM2.5 เหนือ-กลางสูงทะลุ 170 ในช่วง 12 – 18 ม.ค. ที่ผ่านมา

จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับ
สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 12-18 มกราคม ที่ผ่านมา

พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองยังคงเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งจากภาคเหนือและภาคกลาง
และนี่ก็คือรายชื่อ 30 ตำบลจากภาคเหนือและภาคกลาง ที่มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานเป็น
อันดับหนึ่งของแต่ละจังหวัด ในช่วงวันที่ 12-18 มกราคม ที่ผ่านมา

ภาคเหนือ
จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน ตำบลวังแดง พบค่าฝุ่น 175.09
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง ตำบลทุ่งสะโตก พบค่าฝุ่น 168.86
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น ตำบลวังชิ้น พบค่าฝุ่น 166.68
จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน ตำบลอุโมงค์ พบค่าฝุ่น 163.08
จังหวัดลำปาง อำเภอเถิน ตำบลแม่มอก พบค่าฝุ่น 161.28
จังหวัดพะเยา อำเภอจุน ตำบลหงส์หิน พบค่าฝุ่น 150.02
จังหวัดเชียงราย อำเภอป่าแดด ตำบลสันมะค่า พบค่าฝุ่น 141.83
จังหวัดน่าน อำเภอนาหมื่น ตำบลปิงหลวง พบค่าฝุ่น 140.19

ภาคกลาง
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง ตำบลหัวถนน พบค่าฝุ่น 175.09
จังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลเสือโฮก พบค่าฝุ่น 175.08
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลงิ้วงาม พบค่าฝุ่น 174.92
จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช ตำบลบ่อกรุ พบค่าฝุ่น 174.47
จังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร ตำบลย่านยาว พบค่าฝุ่น 173.47
จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย ตำบลด่านช้าง พบค่าฝุ่น 170.55
จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร พบค่าฝุ่น 170.45
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอมหาราช ตำบลบางนา พบค่าฝุ่น 164.20
จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ ตำบลบ้านโภชน์ พบค่าฝุ่น 160.09
จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี ตำบลสะแกกรัง พบค่าฝุ่น 158.62
จังหวัดสระบุรี อำเภอดอนพุด ตำบลบ้านหลวง พบค่าฝุ่น 156.59
จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน ตำบลพักทัน พบค่าฝุ่น 154.57
จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี ตำบลเสริมกลาง พบค่าฝุ่น 153.19
จังหวัดตาก อำเภอวังเจ้า ตำบลเชียงทอง พบค่าฝุ่น 151.58
จังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลคลองพระอุดม พบค่าฝุ่น 151.45
จังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด ตำบลคลองข่อย พบค่าฝุ่น 150.91
จังหวัดลพบุรี อำเภอหนองม่วง ตำบลดงดินแดง พบค่าฝุ่น 150.77
จังหวัดอ่างทอง อำเภอไชโย ตำบลราชสถิตย์ พบค่าฝุ่น 138.03
จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ ตำบลบางเพรียง พบค่าฝุ่น 123.66
จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตำบลคลองโคน พบค่าฝุ่น 121.91
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ แขวงหนองบอน พบค่าฝุ่น 117.26
จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว ตำบลหลักสอง พบค่าฝุ่น 112.64

โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว อยู่ในระดับที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ขอให้
ประชาชนเฝ้าระวัง และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน
หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง

และเมื่อเทียบกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน นี่ก็คือ 5 พื้นที่ที่มีค่า
PM2.5 เพิ่มขึ้นสูงที่สุด ขอให้ชาวชุมชนโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ

1. ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น
103.56 คิดเป็น 384.3%
2. ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น
101.06 คิดเป็น 376.5%
3. ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 100.25
คิดเป็น 370.1%
4. ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น
115.13 คิดเป็น 366.1%
5. ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น
120.68 คิดเป็น 364.4%

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419

สามารถติดตามสถานการณ์ pm 2.5 ได้ทุกวันอังคาร ผ่านเพจสุขภาวะชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส