วันที่ 29 มกรคม 2563 นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กล่าวในงานสัมมนา “เวทีสานพลังสูงวัยสร้างเมือง” ที่ รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ กรณีหน่วยงานบางแห่งไปประชาสัมพันธ์ว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะจ่ายด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยการรับผ่านบัญชีธนาคารอาจสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในเขตเมืองที่สามารถไปถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มหรือทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ต แต่เป็นข้อจำกัดของผู้สูงอายุในชนบท เช่น ต้องออกมาเบิกเงินเองซึ่งต้องเสียค่าเดินทาง หรือหากจะฝากผู้อื่นไปเบิกให้ก็ไม่รู้ว่าเงินจะเข้าในวันใด ทั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถเลือกช่องทางรับเบี้ยยังชีพได้

“มี 2 แบบ รับเงินสดคือแบบเดิม เข้าบัญชีคือแบบใหม่ ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าถ้าไม่อยากยุ่งยากเข้าบัญชี ก็ให้แจ้งกับ อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ว่ารับเงินสด ตรงนี้นักสวัสดิการชุมชนก็เอาไปแจกเหมือนเดิม ถึงมืออุ่นใจกว่า เท่าที่คุยกับผู้สูงอายุ รับกับมืออุ่นใจกว่า ไม่ต้องไปฝากใคร ไม่ต้องลุ้นว่าเดือนนี้เดินทางมาถึงหรือยัง ไปกดสตางค์ยังไม่มา ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าเป็นสิทธิ์ของท่านผู้สูงอายุที่จะเลือก ท่านสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้น” นายนรศักดิ์ กล่าว

นายนรศักด์ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับผู้สูงอายุที่ร่วมตัวกันเป็นชมรมผู้สูงอายุ ขอให้ไปจดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ด้วย เพราะหากไม่จดทะเบียนให้เป็นองค์กรที่ภาครัฐรับรอง ก็จะไม่สามารถของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น งบท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้

ที่มา : https://www.naewna.com/likesara/469427