PM2.5 กลับมาแล้ว! 16-22 ก.พ. ที่ผ่านมา ค่าฝุ่นทะลุ 170 อีกครั้งในหลายพื้นที่!

จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับ
สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองยังเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งจากภาคเหนือและภาคกลาง
และนี่ก็คือรายชื่อ 32 ตำบลที่มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานเป็นอันดับหนึ่งของแต่ละจังหวัด
ในภาคเหนือและภาคกลาง ตลอดช่วงวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า ตำบลแม่เจดีย์ พบค่าฝุ่น 175.04
จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา ตำบลบ้านใหม่ พบค่าฝุ่น 174.77
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันปูเลย พบค่าฝุ่น 174.67
จังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ ตำบลวังแก้ว พบค่าฝุ่น 172.12
จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน ตำบลหนองช้างคืน พบค่าฝุ่น 172.03
จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน ตำบลน้ำอ่าง พบค่าฝุ่น 154.75
จังหวัดน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น พบค่าฝุ่น 144.94
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย ตำบลแม่ฮี้ พบค่าฝุ่น 109.47

ภาคกลาง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา แขวงพระโขนงเหนือ พบค่าฝุ่น 169.46
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา ตำบลสามตุ่ม พบค่าฝุ่น 162.37
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางระกำ ตำบลคุยม่วง พบค่าฝุ่น 150.63
จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี พบค่าฝุ่น 149.84
จังหวัดสระบุรี อำเภอวิหารแดง ตำบลเจริญธรรม พบค่าฝุ่น 148.66
จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง ตำบลบางเลน พบค่าฝุ่น 147.81
จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ พบค่าฝุ่น 146.99
จังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ พบค่าฝุ่น 145.67
จังหวัดพิจิตร อำเภอสามง่าม ตำบลเนินปอ พบค่าฝุ่น 145.19
จังหวัดสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ ตำบลดงเดือย พบค่าฝุ่น 144.53
จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลนางั่ว พบค่าฝุ่น 140.96
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลท่าฉนวน พบค่าฝุ่น 140.90
จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตำบลนาดี พบค่าฝุ่น 137.60
จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด ตำบลแม่สอด พบค่าฝุ่น 137.39
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง ตำบลบ่อเหล็กลอง พบค่าฝุ่น 135.76
จังหวัดอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ ตำบลสาวร้องไห้ พบค่าฝุ่น 123.39
จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตำบลแหลมใหญ่ พบค่าฝุ่น 120.33
จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ตำบลบางคูรัด พบค่าฝุ่น 119.01
จังหวัดนครนายก อำเภอบ้านนา ตำบลบ้านพริก พบค่าฝุ่น 111.41
จังหวัดลพบุรี อำเภอโคกเจริญ ตำบลโคกแสมสาร พบค่าฝุ่น 106.45
จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอโกรกพระ ตำบลบางมะฝ่อ พบค่าฝุ่น 101.55
จังหวัดอุทัยธานี อำเภอสว่างอารมณ์ ตำบลหนองหลวง พบค่าฝุ่น 95.06
จังหวัดชัยนาท อำเภอหันคา ตำบลหันคา พบค่าฝุ่น 80.93
จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน ตำบลสระแจง พบค่าฝุ่น 76.64

โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว อยู่ในระดับที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ขอให้
ประชาชนเฝ้าระวัง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรือ
อยู่ในที่โล่งแจ้ง และเมื่อเทียบกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน นี่ก็คือ 5
พื้นที่ที่มีค่า PM2.5 เพิ่มขึ้นสูงที่สุด ขอให้ชาวชุมชนโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ

1. ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 59.03 คิดเป็น
130.7%
2. ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 80.08
คิดเป็น 111.8%
3. ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 49.10 คิดเป็น
103.7%
4. ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 43.96 คิดเป็น
93.2%
5. ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 39.25 คิดเป็น
77.6%

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419

สามารถติดตามสถานการณ์ pm 2.5 ได้ทุกวันอังคาร ผ่านเพจสุขภาวะชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส