ฝุ่นหนาไม่ยอมลด! 23-29 ก.พ. ที่ผ่านมา PM2.5 ไทยยังสูงทั่วเหนือ-กลาง
จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข ภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 23 – 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองยังเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งจากภาคเหนือและภาคกลาง และนี่ก็คือรายชื่อ 32 ตำบล ที่มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานเป็นอันดับหนึ่งของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง ตลอดช่วงวันที่ 23 – 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย ตำบลบ้านหลวง พบค่าฝุ่น 175.10
จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง พบค่าฝุ่น 174.99
จังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง ตำบลปากบ่อง พบค่าฝุ่น 174.95
จังหวัดลำปาง อำเภอเถิน ตำบลเวียงมอก พบค่าฝุ่น 174.94
จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา ตำบลบ้านแหวน พบค่าฝุ่น 172.83
จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอฟากท่า ตำบลสองห้อง พบค่าฝุ่น 169.50
จังหวัดน่าน อำเภอเวียงสา ตำบลแม่สาคร พบค่าฝุ่น 165.58
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอสบเมย ตำบลกองก๋อย พบค่าฝุ่น 164.11

ภาคกลาง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนา พบค่าฝุ่น 175.11
จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลสำโรงเหนือ พบค่าฝุ่น 175.11
จังหวัดตาก อำเภออุ้มผาง ตำบลหนองหลวง พบค่าฝุ่น 174.93
จังหวัดสระบุรี อำเภอวิหารแดง ตำบลหนองหมู พบค่าฝุ่น 174.87
จังหวัดนครนายก อำเภอบ้านนา ตำบลบ้านพริก พบค่าฝุ่น 174.87
จังหวัดปทุมธานี อำเภอหนองเสือ ตำบลศาลาครุ พบค่าฝุ่น 174.87
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวังน้อย ตำบลสนับทึบ พบค่าฝุ่น 174.60
จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว ตำบลคลองตัน พบค่าฝุ่น 174.26
จังหวัดอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ ตำบลเจ้าวัด พบค่าฝุ่น 173.90
จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง ตำบลนาขุนไกร พบค่าฝุ่น 173.31
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร ตำบลหนองปลิง พบค่าฝุ่น 173.09
จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง ตำบลวังยาว พบค่าฝุ่น 171.70
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง ตำบลบ่อเหล็กลอง พบค่าฝุ่น 171.54
จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก ตำบลปากดุก พบค่าฝุ่น 171.11
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง พบค่าฝุ่น 167.23
จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก ตำบลท่าตะโก พบค่าฝุ่น 166.54
จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ตำบลโคกลำพาน พบค่าฝุ่น 165.11
จังหวัดพิจิตร อำเภอดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร พบค่าฝุ่น 153.57
จังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อย ตำบลหนองเพรางาย พบค่าฝุ่น 153.01
จังหวัดอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ ตำบลบางจัก พบค่าฝุ่น 150.70
จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอท่าช้าง ตำบลวิหารขาว พบค่าฝุ่น 148.94
จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรพยา ตำบลเขาแก้ว พบค่าฝุ่น 147.96
จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตำบลคลองโคน พบค่าฝุ่น 147.36
จังหวัดนครปฐม อำเภอสามพราน ตำบลบ้านใหม่ พบค่าฝุ่น 134.10

โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว อยู่ในระดับที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง สวม ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง และเมื่อเทียบกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน นี่ก็คือ 5 พื้นที่ที่มีค่า PM2.5 เพิ่มขึ้นสูงที่สุด ขอให้ชาวชุมชนโปรดระมัดระวัง เป็นพิเศษ

1. ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 128.54 คิดเป็น 513.4%
2. ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 138.97 คิดเป็น 503.9%
3. ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 118.19 คิดเป็น 470.1%
4. ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 129.03 คิดเป็น 464.9%
5. ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 134.98 คิดเป็น 462.2%

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419

สามารถติดตามสถานการณ์ pm 2.5 ได้ทุกวันอังคาร ผ่านเพจสุขภาวะชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส