ฝุ่นไทยโคม่า! 15-21 มี.ค. PM2.5 สูงขั้นอันตรายทั่วเหนือ-กลาง

จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทค
โนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 15-21 มีนาคม ที่ผ่านมา

พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองยังเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งจากภาคเหนือและภาค
กลาง และนี่ก็คือรายชื่อ 32 ตำบลที่มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานเป็นอันดับหนึ่งของแต่
ละจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง ตลอดช่วงวันที่ 15-21 มีนาคม ที่ผ่านมา

ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน อำเภอท่าวังผา ตำบลตาลชุม พบค่าฝุ่น 196.83
จังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงชัย ตำบลผางาม พบค่าฝุ่น 192.63
จังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ ตำบลทุ่งผาสุข พบค่าฝุ่น 179.46

ภาคกลาง
จังหวัดตาก อำเภอบ้านตาก ตำบลทุ่งกระเซาะ พบค่าฝุ่น 195.24
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอบึงสามัคคี ตำบลวังชะโอน พบค่าฝุ่น 184.61
จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี ตำบลแหลมบัว พบค่าฝุ่น 175.11

ปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว อยู่ในระดับที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ขอให้
ประชาชนเฝ้าระวัง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน
หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/
3419

สามารถติดตามสถานการณ์ pm 2.5 ได้ทุกวันอังคาร ผ่านเพจสุขภาวะชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส