เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดกิ๊ฟเซ็ตของใช้จำเป็น ช่วยเหลือชาวชุมชน
ภาคกลาง ข้ามผ่านโควิด-19!

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้จัดเตรียมกิ๊ฟเซ็ตของใช้จำเป็น ที่ประกอบ
ด้วยปรอทวัดไข้ แอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย ยาสระผม และถุงดำ เพื่อส่งมอบให้กับ
ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และต้องกักตนเองอยู่ที่บ้าน

สสส. โดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง ได้จัดทำกิ๊ฟ
เซ็ตทั้งหมด 240 ชุด กระจายไปยัง 26 ตำบล
เพื่อช่วยเหลือดูแล สร้างขวัญ และกำลัง
ใจให้ทุกคนร่วมกันสู้ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส