เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดกิ๊ฟเซ็ตของใช้จำเป็น ช่วยเหลือชาวชุมชน
ภาคอีสาน ข้ามผ่านโควิด-19!

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีสภาวะเสี่ยง ทั้งผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และผู้ที่มี
ประวัติเดินทางไปยังสนามมวย ทางสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนได้จัดเตรียมกิ๊ฟเซ็ต
ของใช้จำเป็น ที่ประกอบด้วย ปรอทวัดไข้ แอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย ยาสระผม
และถุงดำ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่เพิ่งเดินทางกลับมา และต้องกักตนเองอยู่ที่บ้าน

สสส. โดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้จัดทำกิ๊ฟเซ็ตทั้งหมด 278 ชุด ส่งต่อไปยังพื้นที่อีสานตอนบน 156 ชุด รวม 30 ตำบล
และอีสานตอนล่างอีก 122 ชุด รวม 19 ตำบล
เพื่อช่วยเหลือดูแล สร้างขวัญ และกำลัง
ใจให้ทุกคนร่วมกันสู้ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส