ม.วลัยลักษณ์ ส่งของขวัญ 1,500 ชุด ช่วยผู้สูงอายุในภาคใต้ ต้านภัยโควิด-19!

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น สนับสนุน
โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3
ร่วมส่งของขวัญ
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวชุมชนและผู้สูงอายุในพื้นที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นภาคใต้

โดยชุดของขวัญจะประกอบด้วย สบู่ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,500 ชุด
พร้อมด้วยแผ่นพับแนะนำการล้างมือที่ถูกวิธี และแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้สูงอายุ
ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสไควิด-19

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส