ไฟป่ายังไม่มอด! ทั่วไทยอ่วมด้วยฝุ่นพิษ ตลอดช่วง 12-18 เม.ย.
.
จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 12 – 18 เมษายน ที่ผ่านมา
.
พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองยังเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ และนี่ก็คือรายชื่อของ 5 ตำบล ที่มีค่าฝุ่นสูงสุดจากภาคเหนือและภาคกลาง ตลอดช่วงวันที่ 12 – 18 เมษายน ที่ผ่านมา
.
จังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร พบค่าฝุ่น 175.11
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง ตำบลหัวเมือง พบค่าฝุ่น 175.07
จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว ตำบลหนองยาว พบค่าฝุ่น 175.04
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ พบค่าฝุ่น 174.98
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร ตำบลสักงาม พบค่าฝุ่น 174.98
.
เมื่อเทียบกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน นี่ก็คือ 5 พื้นที่ที่มีค่า PM2.5 เพิ่มขึ้นสูงที่สุด ขอให้ชาวชุมชนโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ
.
1. ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 42.28 คิดเป็น 107.9%
2. ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 53.50 คิดเป็น 75.6%
3. ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 24.20 คิดเป็น 53.1%
4. ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 15.31 คิดเป็น 43.4%
5. ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 25.48 คิดเป็น 42.8%
.
ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง
.
สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส