ฝุ่นเริ่มลด! ค่าเฉลี่ย PM 2.5 ทั่วไทยมีแนวโน้มดีขึ้นตลอดช่วง 19 – 25 เม.ย. 2563

.

จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 19 – 25 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา

.

พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองมีปริมาณลดลง เมื่อเทียบกับปริมาณฝุ่นละอองของสัปดาห์ก่อน โดยตลอดช่วงวันที่ 19 – 25 เม.ย. 2563

– ภาคเหนือตอนบน มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 73.29 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 18.06

– ภาคเหนือตอนล่าง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 56.93 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 39.15

– ภาคกลาง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 48.81 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 33.07

.

โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว อยู่ในระดับที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง

.

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419

.

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส