สูงวัยห่างไกลโควิด-19
.
ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มเสี่ยงหากติดเชื้ออาจจะมีอาการที่รุนแรง
.
#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส