ลดลงอย่างต่อเนื่อง! PM2.5 เหนือ-กลางดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในช่วง 3 – 9 พ.ค. 63
.
จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
.
พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองของภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปริมาณฝุ่นละอองของสัปดาห์ก่อน โดยตลอดช่วงวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2563
– ภาคเหนือตอนบน มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 33.86 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 15.65
– ภาคเหนือตอนล่าง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 44.67 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 21.14
– ภาคกลาง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 56.91 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 13.66
.
โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าวมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ปริมาณฝุ่นละอองของภาคเหนือเริ่มกลับมาอยู่ในระดับปานกลาง แต่ปริมาณฝุ่นละอองของภาคกลางยังคงอยู่ในระดับที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง
.
สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส