เปิดมาตรการสู้โควิด-19 ผลลัพธ์จากความร่วมมือของชาวชุมชน
.
เปิดมาตรการสกัดโควิด-19 แบบเจาะลึก! เส้นทางการต่อสู้ที่เกิดจากความร่วมมือของชาวชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสกัดกั้นโควิด-19 ให้ห่างไกลจากท้องถิ่นอันเป็นที่รัก ในแบบฉบับของชุมชนท้องถิ่น

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส