ติดตามชม LIVE! งานเสวนาออนไลน์ ‘ชุมชนท้องถิ่นกับการรับมือภาวะโภชนาการเด็กยุคโควิด-19’
.
ขอเชิญร่วมชมงานเสวนาออนไลน์ครั้งแรกของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่! งานเสวนาผ่าน Facebook Page ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 63 เวลา 17.30น. ในหัวข้อ ‘ชุมชนท้องถิ่นกับการรับมือภาวะโภชนาการเด็กยุคโควิด-19’
.
โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
1. คุณมนสิชา ไชยทน
ปลัด ทต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
2. คุณทองคำ สิทธิโชติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
3. คุณมูรณี หะมิ
ครู ค.ศ.๒ หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลูกา อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

.
พร้อมด้วยผู้ดำเนินรายการ
1. น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และ รักษาการผู้อำนวยการสำนัก 3
2. รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่สนใจ สามารถเข้ามาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตั้งคำถามกันได้ผ่านทาง Facebook เพจ สุขภาวะชุมชน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 63 เวลา 17.30น.
.
#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส