ปิดทางเข้า ออก 2 หมู่บ้าน แว้ง ตั้งด่านคัดกรองเชื้อไวรัส COVID19

ที่หน้าสนามกีฬาเทศบาล ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส  ได้พบว่าได้ปิดทางเข้าออกทั้งหมู่บ้านมีป้ายเขียนข้อความห้ามเข้าและแผงเหล็กกั้นทาง ทั้งรถและชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งนอกหมู่บ้าน จะต้องไปเข้าหรือออกทางหน้าหมู่บ้านได้ทางเดียว จะต้องผ่านด่านคัดกรองของเจ้าหน้าที่หมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแว้ง ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านพร้อม  อสม. คอยตรวจวัดไข้และใช้แอลกอฮอล์ไว้คอยบริการ

การที่ปิดหมู่บ้านในครั้งนี้ ก็เพื่อจะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ไม่ให้เชื้อไวรัสเข้ามาในหมู่บ้าน เพื่อจะคอยคัดกรอง บุคคลภายนอกหรือคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จะเข้ามาในหมู่บ้านของเรา โดยที่ไม่รู้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีเชื้อโควิดติดมาหรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องจำเป็นปิดทางเข้าออกทั้งหมดรอบหมู่บ้าน ให้มีทางเข้าออกได้ทางเดียว ทางเจ้าหน้าที่หมู่บ้านจะคอยเฝ้าระวัง ญาติของชาวบ้านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จะเฝ้าระวังจนกว่าจะครบ 14วัน จนแน่ใจว่าไม่มีเชื้อไวรัสติดมา หลังจังหวัดนราธิวาส ประกาศปิดพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ 3 ต.เจ๊ะเหม, ม.4.กรือซอ ต.แว้ง จ.นราธิวาส  หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ หลังพบว่าติดเชื้อ COVID-19 และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดมากกว่า 90  คนในพื้นที่ จึงต้องประกาศปิดเพื่อเข้าตรวจสอบเชิงรุกคัดกรองชาวบ้าน 818 ครัวเรือน ประชากร 3,560 คน

ขอบคุณที่มา : www.thaireference.com

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส