ฝนไล่ฝุ่น! PM2.5 ไทยลดลงต่อเนื่อง ภาคเหนืออากาศสดใส ตลอดช่วง 24 – 30 พ.ค.
.
จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
.

พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองของภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง มีปริมาณลดลง เมื่อเทียบกับปริมาณฝุ่นละอองของสัปดาห์ก่อน โดยตลอดช่วงวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2563
– ภาคเหนือตอนบน มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 35.63 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 4.50
– ภาคเหนือตอนล่าง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 35.33 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 6.38
– ภาคกลาง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 41.96 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 4.20
.
โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว ทั้งของภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่ภาคกลางยังอยู่ในระดับปานกลาง ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน
.

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419
.

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส