“ตำบลคือจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

โครงสร้างใด ๆ ไม่ว่าพระเจดีย์หรือปิระมิด ฐานต้องกว้างและแข็งแรงจึงจะมั่นคง สังคมก็เช่นกัน พระเจดีย์สร้างจากยอดไม่ได้จะพังลง ๆ เพราะไม่มีฐานรองรับ การพัฒนาประเทศไทยผ่านมาทำประดุจการสร้างพระเจดีย์จากยอด อะไร ๆ ก็จะเอาแต่ข้างบน ไม่ว่าเศรษฐกิจ การศึกษา หรือการเมือง จึงไม่สำเร็จ เพราะไม่มีฐานรองรับ

อ่านเพิ่มเติม