เลือกหน้า

หมวดหมู่: บทความ

ฝุ่นพิษ pm 2.5 ทำอายุสั้น หนุนชุมชนรู้รับปรับตัวสู้ภัย

สถานการณ์ฝุ่นควันในภาคเหนือรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา...

อ่านเพิ่มเติม

ตาก ใช้โมเดลป่าต้นน้ำ โมเดลป่าชุมชน ช่วยชุมชนให้มีที่ดินทำกิน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง

ด้วยสภาพพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดตากที่ประกอบไปด้วยเขาสูง และป่าไม้...

อ่านเพิ่มเติม

จังหวัดตากร่วมสร้าง “ชุมชนวิถีใหม่” เน้นจัดการ “ขยะ-ป่า-อาหารกลางวันนักเรียน”

ในหลายพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม จังหวัดตากก็เช่นกัน การร่วมมือกันระหว่าง...

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด