อบต.หนองกระทุ่ม ลงนามความร่วมมือ ยกระดับเป็นศูนย์จัดการเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม Bali 3 ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม