“ตะบิ้ง” เสริมทัพ ส่งครูเยี่ยมบ้านเด็ก หลังต้องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แม้จะพบผู้ติดเชื้อในภาคใต้จำนวนไม่มาก จากการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา 2019 แต่ทาง อบต.ตะบิ้ง...

อ่านเพิ่มเติม