บ้านแฮดกับวิถีชีวิตใหม่รับมือภัยโควิด ท้องถิ่นปรับตัว”สร้าง-เรียนรู้”ป้องกันโรค

       เทศบาลตำบลบ้านแฮด ยึด 4 องค์กรหลัก ร่วมกันขับเคลื่อนงานควบคุมโรคระบาด ...

อ่านเพิ่มเติม