“ท้องถิ่น กลาง ใต้ คุมเข้มทุกพื้นที่ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าชุมชน

ท้องถิ่นจัดการตนเองรับมือการระบาดโควิด-19 ทุกพื้นที่ใช้มาตรการคุมเข้ม...

อ่านเพิ่มเติม