ทุ่งกระเต็น จัดโซนพื้นที่เข้าถึงการดูแล สรุปบทเรียน ปรับตัววิถีใหม่

จากประสบการณ์การรับมือการระบาดของเชื้อโควิด-13 ในพื้นที่มาถึง 3 ระลอก...

อ่านเพิ่มเติม