4 องค์กรหลัก อบต.หนองหมี ประสานกำลังรับมือโควิด สื่อสาร- สร้างระบบตรวจจับ ที่มีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วประเทศ...

อ่านเพิ่มเติม