‘ดอนตาลผาสุก’ 1 ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เปิดศูนย์พักคอย ควบคู่ รพ.สนามดูแลผู้ป่วยสีเขียว

จังหวัดมุกดาหารเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีโครงการรับคนมุกดาหารกลับบ้าน...

อ่านเพิ่มเติม