ตำบลพระแท่น งัดธรรมนูญตำบลนำทาง ตั้งหน่วยเฉพาะกิจติดตาม ป้องกันโควิด-19

พื้นที่เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่...

อ่านเพิ่มเติม