‘ร่องเคาะ’ผนึกชุมชม ผุดชุดสายตรวจ ส่อง’กักตัวทิพย์’

พื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19...

อ่านเพิ่มเติม