พลังเยาวชน “ลำพะยา” ใช้ทักษะไอที ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

พลังเยาวชน “ลำพะยา” ใช้ทักษะไอที ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน อบต.ลำพะยา ยะลา...

อ่านเพิ่มเติม