ชุมชนท้องถิ่นขวัญใจเด็กๆ ใช้ “กีฬา” พัฒนาเยาวชน

“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” คำกล่าวนี้ยังคงใช้ได้เสมอ และชุมชนท้องถิ่นหลายๆ แห่ง ก็ใช้ “กีฬา”...

อ่านเพิ่มเติม