ศวภ.ภาคกลาง เสริมศีกยภาพนักวิจัยชุมชนด้วยเวิร์คช็อป RECAP

ศูนย์ฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ร่วมกับศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย (ศวภ.)...

อ่านเพิ่มเติม