“เยาวชนบ้านห้วยเต่า กำปง กีตอ” หัวใจจิตอาสา สู่ชุมชนจัดการตนเอง

“ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ เยาวชนกลุ่มนี้จะไปมีส่วนร่วมแทบจะทุกส่วน...

อ่านเพิ่มเติม