สสส. MOU ศูนย์จัดการเครือข่ายรู้รับปรับตัว (Resilience)​ วางอบต.พิมานเป็นแม่ข่าย ชวน 12 อปท.เข้าร่วม

สสส. ลงนามความร่วมมือ “ศูนย์จัดการเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว”(Resilience)​...

อ่านเพิ่มเติม