‘อบต.พิมาน’ผนึกกำลัง ‘12อปท.-สสส.’ พัฒนาท้องถิ่นจัดการตนเอง‘รู้รับปรับตัว’

‘อบต.พิมาน’ผนึกกำลัง ‘12อปท.-สสส.’ พัฒนาท้องถิ่นจัดการตนเอง‘รู้รับปรับตัว’ 7 มิถุนายน 2565...

อ่านเพิ่มเติม