อบต.พิมาน ต้นแบบท้องถิ่นรู้รับปรับตัว

  จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2560 ทำให้ประชาชนในตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม...

อ่านเพิ่มเติม