เมื่อวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายสุขภาวะชุมชนได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรความเชี่ยวชาญ ออกแบบและวางแผนการพัฒนาศูนย์จัดการเครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น
.
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ตำบล คือ
1. เทศบาลตำบลพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
2. เทศบาลตำบลนาอาน อ.เมือง จ.เลย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อ.ลำลูกกา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
.
ภายในงานประชุม ทั้ง 6 ตำบล ได้ร่วมกันทำ Workshop เพื่อค้นหาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของพื้นที่ วิเคราะห์และเทียบเคียงการบริหารจัดการพื้นที่ ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ พร้อมลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ อบต.ดอนแก้ว

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส