“ยุววิจัยวัยจิ๋ว” สร้างเด็กและเยาวชน ให้เป็นอนาคตของชาติ
.
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนในวันนี้ ย่อมเติบโตไปเป็นอนาคตของประเทศเราในวันข้างหน้า เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชน สร้างสรรค์การพัฒนาและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน
.
ทางสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ในชุมชน จึงจัดโครงการ “ยุววิจัยวัยจิ๋ว” ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไปกับการพัฒนาศักยภาพของตน สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด รู้จักชุมชนของตนพร้อมประเมินศักยภาพของชุมชนได้อย่างแม่นยำ เรียนรู้โครงการประจำตำบล และได้ลองสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาชุมชนของตน ตามนโยบายของ สสส. ในเรื่อง “ปิดเทอมสร้างสรรค์”
.
โดยภายในโครงการ “ยุววิจัยวัยจิ๋ว” จะมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ทบทวนทุนทางสังคมและประเมินศักยภาพชุมชน ร่วมทำการวิจัยชุมชน และจัดนิทรรศกาารโครงการประจำตำบล
.
โครงการ “ยุววิจัยวัยจิ๋ว” จะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2562 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 มีนาคม 2562 ได้ทาง
E-mail : Yuwa.researchth3@gmail.com หรือโทร. 092-392-0298
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open…
.
#ยุววิจัยวัยจิ๋ว
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส