“สงกรานต์ปลอดเหล้า พวกเราปลอดภัย” ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุไปกับเรา!
.
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายร่วมปฏิบัติการ “ลดเมา เพิ่มสุข : สงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย” ด้วยวิธี 4 สร้าง 1 พัฒนา ตลอด 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562
.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือท้องถิ่นที่เข้าร่วมในปฏิบัติการณ์นี้ และสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชนได้จริง จะได้รับเงินรางวัลตามเงื่อนไขที่ทางโครงการกำหนดไว้ (ดูเงื่อนไขการได้รับเงินรางวัลได้ที่ : https://drive.google.com/open… )
.
ชุมชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมในปฎิบัติการ “ลดเมา เพิ่มสุข : สงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย” ด้วยวิธี 4 สร้าง 1 พัฒนา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2562 ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdvfJN7eOErlZOJs…/viewform…
.
และรายงานผลการปฏิบัติการณ์ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfzwQ1u-70JRBRTC…/viewform…
.
#ลดเมาเพิ่มสุข
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส