[7 เมษายน] สุขสันต์ “วันอนามัยโลก” ในปีที่สุขภาพ…ยังคงเข้าถึงได้ยาก
.
องค์กรอนามัยโลก (WHO – World Health Organization) และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ประกาศให้วันที่ 7 เมษายนของทุกปี เป็น “วันอนามัยโลก (World Health Day)” เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพในระดับสากล โดยในแต่ละปี ทางองค์กรอนามัยโลกจะคัดเลือกประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจขึ้นมา แล้วดำเนินกิจกรรมทางสุขภาพต่อเนื่องตลอดทั้งปี
.
ในปี 2562 นี้ องค์กรอนามัยโลกได้ประกาศว่า ทางองค์กรจะให้ความสนใจเรื่อง “Universal Health Coverage Every one Every where” เป็นประเด็นหลักในปีนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือคน 3,000 ล้านคนทั่วโลก เพราะ “สุขภาพที่ดี” ไม่ใช่แค่ปัจจัยในการดำรงชีวิต แต่เป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนบนโลก ที่ควรได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี องค์กรอนามัยโลกกล่าวว่า ‘ในปัจจุบัน กว่าครึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมดบนโลกใบนี้ ยังไม่ได้รับการดูแลสุขภาพที่ได้คุณภาพ’
.
กว่า 100 ล้านคนตกอยู่ในฐานะการเงินที่ย่ำแย่ เพราะพวกเขาต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งไว้จ่ายเพื่อสุขภาพ และมีอีกกว่า 800 ล้านคน ที่ใช้เงินราว ๆ 10% ของค่าใช้จ่ายในบ้าน ไปกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
.
“Universal Health Coverage Every one Every where” จึงไม่ใช่แค่การเรียกร้องให้ทุก ๆ ประเทศมีการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์พร้อม แต่องค์กรอนามัยโลกต้องการช่วยให้ประชาชนทั่วโลกเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ได้คุณภาพ ได้รับการปกป้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม
.
ทางเพจสุขภาวะชุมชนและเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนในทุก ๆ พื้นที่ของไทยสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีพร้อมมากขึ้นได้ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขอนามัยและโภชนาการให้ชาวชุมชนอยู่เสมอ พร้อมจัดกิจกรรมออกกำลังกายขึ้นในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนสามารถสร้างเสริมความแข็งแรง และสามารถดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้นได้ในทุก ๆ วัน
.
ที่มา :
https://www.who.int/
https://www.who.int/…/docume…/campaign-essentials-whd19.pdf…
.
#HealthForAll
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส