“โลกร้อน” มาเยือนเร็ว ชุมชนตื่นตัวจัดการน้ำ
.
ระหว่างปี ค.ศ.2030-2050 องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดว่า…การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 250,000 คนต่อปี เนื่องจากมาลาเรีย การขาดสารอาหาร ท้องร่วง และความเครียดจากความร้อน ซึ่งนับเป็นความสูญเสียที่รุนแรงมากทีเดียว
.
จำเป็นอย่างยิ่งที่ “ชุมชนท้องถิ่น” ต้องวางแผนรับมืออย่างเป็นระบบ เพื่อบรรเทาผลกระทบนี้
.
ที่มา: ไทยรัฐฉบับพิมพ์
.
#สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส

https://www.thairath.co.th/news/local/1568100