โมเดลชุมชน“ลดเมา เพิ่มสุข”ลดเจ็บ-ตายเทศกาลรื่นเริง
.
ที่มา: สยามรัฐ
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส

https://siamrath.co.th/n/80452