มหาวิชชาลัยบ้านแฮดสร้างความเท่าเทียม – ยั่งยืน
ณ เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง 
#สสส