มาเป็นส่วนหนึ่งของ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” กันเถอะ!
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “โลกเย็นลง” โดยภายในโครงการ จะมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้เกิดครอบครัวนักปลูก ๓๖๕ ต้น/ปี
(๒) ประกาศให้มีหมู่บ้านนักปลูก ๓ ต้น/คน เท่ากับจำนวนประชากรในหมู่บ้าน
(๓) ขอความร่วมมือให้หน่วยงานลดการใช้กระดาษ พลาสติก โฟม ลดพลังงาน
(๔) ร่วมดำเนินการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน Zero west
(๕) ร่วมกันลดการใช้สารเคมีในการเกษตรและงดการเผาตอซังเพื่อลดค่าฝุ่นละอองและมลพิษในชุมชน
.
ร่วมลงทะเบียนได้ที่ ศวภ. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดอากาศร้อน ลดมลพิษ สร้างเมืองปลอดภัยและชุมชนน่าอยู่
.
“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” – พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๑๕๒๕ ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอล่องดาว จังหวัดสกลนคร
.
#โลกเย็นลง
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส