ทำความรู้จักกับ ‘ตำบลปริก’ ชุมชนเล็ก ๆ จากภาคใต้ ที่มีแนวคิดระดับโลก!
.
เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คือเมืองเล็ก ๆ จากทางใต้ของประเทศไทย ที่มีแนวคิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในชุมชน มุ่งเน้นให้การพัฒนาทุกอย่างต้องตอบสนองต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และการพัฒนานั้นต้องมาจากประชาชนเอง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนของประชาชนและสังคม
.
ตำบลปริก ใช้หลัก 7 สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเทศบาลตำบลปริก โดยมีหัวข้อดังนี้
.
1. สังคมเอื้ออาทร
2. สังคมคนดี
3. สังคมไม่เดือดร้อน
4. สังคมสวัสดิการ
5. สังคมรักษ์โลก
6. สังคมปรับตัว
7. สังคมสันติสุข
.
สามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/VAH9nkaSYEw
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส